• Interiör.se - Premium Furniture Rental
Hyr exklusiva designmöbler till event, mässa, filmsinspelning, photoshoots, tv-studios eller reklamfilm - Fri leverans & fri retur!

Hyresvillkor

- Hyresvillkor för att få hyra designmöbler till event -

Nedanstående hyresvillkor godkännas alltid innan fullbordad beställning under "Försäljningsvillkor"

UTHYRNING AV MÖBLER

1. Priser

Hyresprislista gällande fr o m 2016.01.01 med reservation för eventuella pris samt sortimentsförändringar. Mervärdeskatt på 25% tillkommer samt eventuell internhanteringskostnad. Alla priser avser styckepriser och gäller för 3 dagar (Leveransdag-Användningsdag-Upphämtningsdag).

2. Order

Vid mottagen order skickas en orderbekräftelse via mail med information om beställning. Genom att godkänna ordern förbinder sig kund att följa gällande hyresvillkor. I de fall det visar sig att lagersaldo varit felaktigt vid tidpunkten för kundens order kan leverans ej genomföras, kund erbjuds då en ersättningsartikel alt. att annullera sin order.

3. Avbokning

Avbokning eller minskning av order skall göras senast fem arbetsdagar innan leveransdatum/utlämningsdatum annars utgår full hyra.

4. Kort- alt. kontant betalning

Samtliga ordar betalas alltid direkt via någon av våra samarbetspartners, PayPal eller Payson. Faktura för företag sker efter överenskommelse.

Legitimation skall alltid uppvisas vid uthämtning/mottagande av hyrgods. Kan du som hyr inte vara på plats så måste detta meddelas innan leverans sker.

5. Försenad retur

Om hyrgods inte returnerats på avtalad tid debiteras hyra löpande tills dess att hyrgodset är returnerat.

6. Ansvar

Hyrestagaren ansvarar för allt hyrgods samt emballage under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla skador och svinn till fulla varuvärdet. Förstört/ersatt material tillfaller inte kunden utan stannar i uthyrarens ägo. AllForSale Sverige AB ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå hos person eller miljö i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

7. Transport

Vi bjuder alltid på leverans och upphämtning inom hela Stockholms län.

Våra normala transporttider är vardagar 7.00-14.00, helg- samt kvällsleveranser offereras. Extra betalning utgår om kund inte har lokalen tillgänglig efter överenskommen tid, ej är hemma eller om andra hinder för avlastning föreligger. Allt hyrgods som avhämtas skall vara hopplockat, samlat på en och samma plats samt lättåtkomligt för chaufför.

8. Användarinformation

Tänk på att hyrda möbler skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet samt vara väl rengjorda. Möbler får ej förvaras ute i regn och snö och det är inte tillåtet att nita, spika eller märka möblerna med egna klistermärken eller liknande.

9. Skick

Våra produkter har hyrts ut till event vilket innebär att produkterna inte är i nyskick. Ska du exempelvis göra en filminspelning och vill att en möbel ska vara i absolut toppskick? Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

10. Leverans till öar inom Stockholms län
H9.se levererar till hela Stockholms län däribland öar där en färja är nödvändig dock så tillkommer eventuella färjekostnader som faktureras separat.

11. Vid utebliven mottagare:
Har du gjort en order och en leveransdag och tid är bestämd där du som hyrestagare inte finns på plats och vår bilen måste vända så debiterar vi 65:- per mil samt arbetstid om 650:- inkl. moms per man och per påbörjad timme. Arbetstiden räknas vid transport samt i och urlastning tillbaka vid vårt lager.

12. Hyrgodset är inte försäkrat. Ansvaret för hyrgodset övergår till Hyrestagaren vid avhämtning (när Hyrestagaren själv hämtar godset) alternativt överlämnandet av hyresgodset (när godset levereras till Hyrestagaren). Uthyraren rekommenderar Hyrestagaren att försäkra hyrgodset under hyresperioden (inklusive uppbyggnads- och rivningsperioden).

13. Hyrestagaren ansvarar för alla skador på och förluster av hyrgodset samt emballage under hyrestiden. Detta gäller även för skador orsakade av tredje man eller vid Force majeure. Är skadorna sådana att de kan åtgärdas och kostnaden för reparationen inte överstiger kostnaden för återanskaffningsvärdet, skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för reparationskostnaden. I annat fall kommer Hyrestagaren att faktureras återanskaffningsvärdet.

14. Hyrestagaren skall hålla Uthyraren skadeslös i den utsträckning Uthyraren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som uppkommer på grund av hyresgodset under hyrestiden och som inte beror på Uthyraren.

Frågor eller funderingar kring våra hyresvillkor?

Kontakta oss gärna här!